Φροντίζουμε

Στο δήμο Αθηναίων φροντίζουμε για την καθαριότητα δίνοντας αποτελεσματικές λύσεις που απελευθερώνουν δημόσιο χώρο, εξοικονομούν πόρους, προστατεύουν το περιβάλλον και βελτιώνουν την εικόνα της πόλης μας.

7 ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ

850 ΚΑΔΟΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

800 ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

9 ΜΙΚΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

25 ΜΕΣΑΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ

ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 3000 ΚΑΔΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ

2000 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ

3000 ΕΠΙΣΤΗΛΙΑ ΚΑΛΑΘΙΑ

ΝΕΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ