ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ

Πληροφορούμαστε για τον τρόπο που μπορεί o καθένας από εμάς να συνεισφέρει στην καθαριότητα της γειτονιάς και της πόλης μας, για να ζούμε καλύτερα

29 ΣΕΠ 2017

Τι κάνουμε όταν φτάσουμε στον κάδο